Menu

Õppetöö

Distantsõpe alates 16.03.2020 . Kontaktõppe tunnid lisatuge vajavatele õppuritele alates 20.05.2020.

Juhendmaterjal « Hindamine distantsõppe perioodil»

Trimestrid 2019/2020:

I trimester             1. september 2019 – 29. november 2019        I trimestri kokkuvõte    

II trimester            2. detsember 2019 – 13. märts 2020               II trimestri kokkuvõte   

III trimester         16. märts 2020 – 05. juuni 2020                      

2019/2020. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

I vaheaeg 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;

II vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;

III vaheaeg 24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020. a;

IV vaheaeg 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a;

V vaheaeg  06. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a.

Kose Vallavalitsuse korraldus nr 69

Haridus- ja teadusministri määrus

Õppeperioodid 2019/2020. õppeaastal  

Valikained 2019./2020. õppeaastal 

2019/2020 õppeaasta valikeksami õppeaine ja vorm

Tunniplaan 2019/2020

Tundide ajad

ESMASPÄEV                TEISIPÄEV - NELJAPÄEV
1. tund 09.25 - 10.10 1. tund 08.30 - 9.15
2. tund 10.20 - 11.05 2. tund 9.25 - 10.10
3. tund 11.15 - 12.00 3. tund 10.20 - 11.05
4. tund 12.10 - 12.55 4. tund 11.15 - 12.00
söögivahetund 5. tund 12.10 - 12.55
5. tund 13.15 - 14.00 söögivahetund
6. tund 14.10 - 14.55 6. tund 13.15 - 14.00
7. tund 15.05 - 15.50 7. tund 14.10 - 14.55
oode 8. tund 15.05 - 15.50
8. tund 16.00 - 16.45 oode
9. tund 16.00 - 16.45 9. tund 16.00 - 16.45
  10. tund 16.55 - 17.40

REEDEL algavad tunnid kell 08.30 ja lõpevad kell 11.05 ning seejärel lõunasöök. Bussid kojusõiduks väljuvad kell 11.30.

Hommikusöök kell 08.00; õhtusöök kell 18.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugimeetmed ja tugispetsialistide tundide ajagraafikud:

logopeedilised (kõneravi) tunnid;

õpilase füüsilist arengut korrigeerivad tunnid;

abiõpetaja individuaaltunnid.

 

Klassikomplektid 2019/2020:

1./2. klass - klassijuhataja Aime Pekki;

3./4.klass - klassijuhataja Kadrin Põldma;

5. klass - klassijuhataja Siiri-Külli Kärner;

6. klass - klassijuhataja Anneli Areng;

8./9. klass - klassijuhataja Helen Tuisk;

2./9. toimetulekuklass - klassijuhataja Marju Türnpu.

 

Rühmad ja kasvatajad õpilaskodus:

1. rühm (4. - 9.klassi poisid, õpilaskodu III korrus) - kasvatajad Marju Avald ja Sirje Viigipuu;

2. rühm (1. ja 2. klassi poisid, 1. - 9.klassi tüdrukud, õpilaskodu II korrus) - kasvataja Ilme Veinberg ja Sirje Viigipuu.

 

 

 laugh

2018/2019 õppeaasta eksamiplaan ( eksamite toimumise ajad)

2018/2019 õppeaasta valikeksami õppeaine ja vorm

Tunniplaan 2018/2019

Üldtööplaan 2018/2019

Füüsilist arengut korrigeerivate tundide kava 2018/19

Logopeedide tundide ajakava 2018/2019

Trimestrid 2018/2019:

I trimester             3. september 2018 – 30. november 2018           I trimestri kokkuvõte

II trimester            3. detsember 2018 – 8. märts 2019                  II trimestri kokkuvõte

III trimester          11. märts 2019 – 11. juuni 2019                       III trimestri kokkuvõte

2018/2019 õppeaasta kokkuvõte

Kosejõe Kooli õpilase päevakava 2017/2018

Tunniplaan 2017/2018

Õppeperioodid 2017/2018

Trimestrid: 

I   01.09.2017 - 01.12.2017      I trimestri kokkuvõte siit

II  04.12.2017 - 09.03.2018      II trimestri kokkuvõte siit

III 12.03.2018 - 12.06.2018      III trimestri kokkuvõte siit

Õppeaasta kokkuvõte siit