Menu

Inimesed

Personal

Signe Sirel direktori kt signe@kose.ee 
Kalev Kotkas majandusjuhataja kalev.kotkas@kosejoe.edu.ee
Ingrid Joona õppealajuhataja ingrid.joona@kosejoe.edu.ee
Siret Aedver kokk (peakoka ülesannetes) sookla@kosejoe.edu.ee
Anneli Braun abitööline köögis  
Elje Aru raamatukoguhoidja elje@kose.edu.ee
Silme Kiin sekretär info@kosejoe.edu.ee
Koidu  Kooskora pesupesija koidu.kooskora@kosejoe.edu.ee
Valdo Koppel bussijuht valdo.koppel@kosejoe.edu.ee
Maris Jõgeda kasvataja-abi öösel                                   maris.jogeda@kosejoe.edu.ee
Anne Luup kasvataja-abi öösel anne.luup@kosejoe.edu.ee
Andres Trilljärv kasvataja-abi öösel andres.trilljarv@kosejoe.edu.ee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpetajad, tugispetsialistid

Anneli Areng õpetaja (matemaatika) anneli.areng@kosejoe.edu.ee
Tea Avald õpetaja (kunsti- ja tööõpetus) tea.avald@kosejoe.edu.ee
Ingrid Joona õpetaja (loodusõpetus), ringijuht ingrid.joona@kosejoe.edu.ee
Kahro Kivilo õpetaja (muusika); huvijuht; ringijuht kahro.kivilo@kosejoe.edu.ee
Siiri-Külli Kärner õpetaja (eesti keel) siiri.karner@kosejoe.edu.ee
Aime Pekki õpetaja(emakeel, matemaatika), logopeed aime.pekki@kosejoe.edu.ee
Kadrin Põldma õpetaja (emakeel); logopeed kadrin.poldma@kosejoe.edu.ee
Katri Saliste õpetaja (inglise keel, inimese-, arvutiõpetus) katri.saliste@kosejoe.edu.ee
Vello Saliste õpetaja  (füüsika); sotsiaalpedagoog vello.saliste@kosejoe.edu.ee
Marju Avald ringijuht marju.avald@kosejoe.edu.ee 
Helen Tuisk õpetaja (kehaline kasvatus, rütmika); ringijuht helen.tuisk@kosejoe.edu.ee
Marju Türnpu õpetaja (toimetulekuklassi õpetaja); logopeed marju.turnpu@kosejoe.edu.ee
Jüri Vainu õpetaja (ajalugu, tööõpetus) juri.vainu@kosejoe.edu.ee
     

Kasvatajad õpilaskodus

Marju Avald marju.avald@kosejoe.edu.ee
Sirje Viigipuu sirje.viigipuu@kosejoe.edu.ee
Ilme Veinberg ilme.veinberg@kosejoe.edu.ee

 


Kosejõe Kooli hoolekogu koosseis:

esimees 

aseesimees 

liikmed 

 

Kooli juhtkonna koosseis:

direktori kt Signe Sirel;

õppealajuhataja Ingrid Joona;

majandusjuhataja Kalev Kotkas;

sekretär Silme Kiin.

 

Kooli haldab Riigi Kinnisvara AS

alltöövõtja P. Dussmann Eesti OÜ töötajatena igal tööpäeval

teenindavad kooli koristajad:

Krista-Mall Anton, Maris Jõgeda ning majahoidja Valdo Koppel.

Tervishoiuteenust pakub perearst Anne Ermel (Kõue pererstikeskus telefon 6083347),

2 päeval nädalas (esmaspäev, neljapäev) koolis med.õde

Merike Liibert (telefon 6751 234).

Täpsemalt töötajatest siit