Menu

Huvitegevus

 

Huviringide ajakava 2019/2020

Üldüritused aastaplaani 2019/2020 (üldtööplaani lisa)

Üritused/tegevused perioodil 02.09.2019 - 18.10.2019 (I viisik)

Üritused/tegevused perioodil 29.10.2019 - 20.12.2019  (II viisik)

Üritused/tegevused perioodil 06.01.2020 - 21.02.2020 ( III viisik)

Üritused/tegevused perioodil 02.03.2020 - 17.04.2020 (IV viisik)

 

                                                                                                                  

Huviringide ajakava 2018/2019

Üldürituste aastaplaan 2018/2019

Üritused/tegevused perioodil 03.09.2018 - 21.10.2018 (I viisik)

Üritused/tegevused perioodil 29.10.2018 - 21.12.2018 (II viisik)

Üritused/tegevused perioodil 07.01.2019 - 23.02.2019 ( III viisik)

Üritused/tegevused perioodil 04.03.2019 - 18.04.2019 ( IV viisik)

Üritused/tegevused perioodil 29.04.2918 - 07.06.2019 ( V viisik)

  

Üldürituste aastaplaan 2017/2018 (projekt)

Üritused/tegevused perioodil 01.09.2017 - 20.10.2017 (I viisik)

Üritused/tegevused perioodil 30.10.2017 - 22.12.2017 (II viisik)

Üritused/tegevused perioodil 08.01.2018 - 23.02.2018 (III viisik)

Üritused/tegevused perioodil 05.03.2018 - 20.04.2018 (IV viisik)

Koolis 2017/2018 tegutsevad huviringid

2017/2018 konsultatiivsed tunnid arvutialal

______________________________________________

Üritused/tegevused I õppeveerandil 2016/2017

Üritused/tegevused II õppeveerandil 2016/2017

Üritused/tegevused III õppeveerandil 2016/2017 

Üritused/tegevused IV õppeveerandil 2016/2017

Üldürituste aastaplaan 2016/2017

Koolis 2016/2017 tegutsevad huviringid