Menu

Riigihange

e-hankementlus «Toiduainete ostmine Kosejõe Koolile 2017» (viitenumber 183274, esitamise kuupäev 03.03.2017):

Hankedokument

Lisa 1 Riigihankes osalemise taotluse vorm ja pakkuja kinnitused

Lisa 2 Tehniline kirjeldus

Lisa 3 Pakkumuse maksumuse vorm

Lisa 4 Hankelepingu projekt