Menu

Avaleht

Kui koolitöö on raske ja vajad tugispetsialistide abi, tule õppima Kosejõele!

        

      

  

Kooli aadress:  Kose-Uuemõisa alevik, Kose vald, Harju maakond, 75102

Kooli telefonid:   direktor 6 751 241

                           kantselei 6 751 271

Kooli e-posti üldaadress: info@kosejoe.edu.ee

Registrinumber 70003023

Kooli pidaja: Kose Vallavalitsus

Direktori vastuvõtuajad: (selguvad hiljem)

Riigihangete register  

Kosejõe Kooli avalik dokumendiregister

Kosejõe Kooli dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda kooli tegevuse käigus loodud dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut. Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed. Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue saatke e-postiga aadressile info@kosejoe.edu.ee

Kosejõe Kooli andmekaitseametnik määratud alates 24.05.2018.a. 

Puhkuse- ja lähetuskorralduste avalik register  Puhkuste ja lähetuste dokumendid asuvad Riigitöötaja Iseteenindusportaali kinnitusdokumentide registris.

Haridusjärelvalvet teostab:  Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, 50088, Tartu, Tel.7350222 , hm@hm.ee